Vår pantstation

I Malmö har vi en pantstation där alla är välkomna, stora som små pantare.
Ni lämnar era väl återförslutna plastsäckar till oss. Vår maskin räknar er pant och vi betalar ut pengarna till er.
Våra ordinarie utbetalningsdagar är Onsdagar och Fredagar

Viktig information inför besöket:
Vi tar emot aluminiumburkar och PET-flaskor, däremot inte glasflaskor. På samma sätt som i butik måste pantförpackningarna vara hela med en läsbar EAN‑kod och ingå i det svenska pantsystemet för att du ska få ersättning för dem.
Vi tar också emot importerade och skadade burkar och ser till att de återvinns. Du får däremot ingen pant utbetald för dessa burkar.

Sortera noga!
Vi önskar Burk för sig och PET-flaskor för sig.
Om säckarna är dåligt sorterade tar vi ut en avgift på 5%. Innehåller säckarna Glasflaskor eller sopor tar vi ut en avgift på 10% av pantbeloppet för det extra arbetet vi får.
Tänk på att glasflaskor innebär stor risk för haveri på vår maskin!
Sorterat och fritt från sopor, ingen avgift