Panta på jobbet

Panta på jobbet?
I samarbete med Pantamera kan vi på Källa Drycker nu erbjuda ett enkelt sätt för arbetsplatser i Malmö att panta sina burkar och PET-flaskor.

Hur funkar det?
Ni samlar panten i ett kärl med en säck som ni får av oss. Vi kommer sedan och hämtar de fulla säckarna med vår lastbil. Därefter kör vi panten i våra stora pantmaskiner och efter några dagar har ni pengarna på ert bankkonto.

Intäkter
En stor säck rymmer ca 200-250 burkar eller PET flaskor. Den lilla säcken rymmer 120-150 burkar eller PET-flaskor. Panten betalas ut på det konto eller giro som ni anger.

Ingen kostnad
Vi tar ingen avgift för att hämta eller räkna era säckar. Säckarna ska dock vara fulla och väl återförslutna. Minsta mängd vi hämtar är två av de små säckarna eller en av de stora.

Kärl och säckar
Kärl av tålig wellpapp och säckar till de stora kärlen får ni utan kostnad från oss när ni anmäler er. Det finns två olika storlekar på kärlen – en stor och en lite mindre. Storlekarna ser ni på pantameras webshop

Vad ska vi göra med pengarna?
Det bestämmer ni naturligtvis själva. Vanliga användningsområden är fikakassan, en personalfest eller att skänka till välgörande ändamål.

Bäste Kund
Vi gör detta för vår miljö.

Därför ber vi er att tänka på följande:
Inga sopor eller glas flaskor i säckarna.
Vi tar bara emot fulla säckar.
Säckarna ska vara placerade vid er utgång i markplan
och väl återförslutna vid hämtning.

Om ni som kund kan hjälpa oss med detta så kan vi forsätta
med denna gratis tjänst och värna om vår miljö

Anmälan och frågor skickas till kontor@kalladrycker.se
Obs! Anmälan innebär inga förpliktelser och inga kostnader.